LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
BCH ĐOÀN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, TP.HCM
Email: hanhtrinhlichsu.ueh1@gmail.com
Website: www.hanhtrinhlichsu.com

Các công tác về tổ chức cuộc thi:
Hotline: 01653318884 (Hoài)